top of page

Algemene reis- en contractvoorwaarden

Wij zijn blij dat u geïnteresseerd bent in een fietstocht met Schmid Cycling Holidays. De volgende algemene reisvoorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen u en de door Schmid Cycling Holidays aangeboden diensten.

 

1. Sluiting van het contract

 

Een overeenkomst tussen u en Schmid Cycling Holidays komt tot stand na ontvangst van uw schriftelijke, telefonische of persoonlijke aanmelding bij het opgegeven boekingskantoor.

 

2. Registratie

 

Veel hotels en arrangementen zijn vaak vroegtijdig uitverkocht, het is dus in uw eigen belang om u zo vroeg mogelijk in te schrijven.

 

3. Prijzen

 

De prijzen zijn inclusief BTW en zijn in EURO (€).

 

3.1 Prijswijzigingen

 

De organisator behoudt zich het recht voor om de reisprijs te verhogen om de volgende bijzondere redenen: - latere prijsverhogingen door transportbedrijven, bijvoorbeeld brandstoftoeslagen - nieuw ingevoerde of verhoogde overheidsbelastingen of heffingen - door de overheid opgelegde prijsverhogingen, bijvoorbeeld BTW

 

4. Betalingsvoorwaarden

 

Betaling van de gehele arrangementprijs dient uiterlijk 30 dagen voor vertrek te zijn voldaan. Bij het boeken van een arrangement is binnen 10 dagen (na ontvangst van de bevestiging/factuur) een aanbetaling van 50% verschuldigd. De reisbescheiden worden pas uitgereikt nadat het gehele factuurbedrag is betaald. Bij boeking op korte termijn het gehele arrangement De prijs is onmiddellijk opeisbaar.Bij niet tijdige betaling heeft Schmid Cycling Holidays het recht de reisdienst te weigeren en de annuleringskosten overeenkomstig artikel 5 e.v. te vorderen.

 

Eventuele bankkosten zijn altijd voor rekening van de deelnemer. De aftrekposten worden opnieuw berekend.

 

5. Annuleringsvoorwaarden/wijzigingen

 

5.1 Verwerkingskosten:

 

Tot de herroepingstermijn begint (zie 5.2 en 5.3) brengen wij voor annuleringskosten en wijzigingen (naamswijzigingen) administratiekosten in rekening van € 60,- per persoon, met een maximum van € 120,- per bestelling. Daarnaast zijn er eventuele telefoon- en faxkosten. Na het ingaan van de opzegtermijnen gelden de voorwaarden uit 5.2.

 

5.2 Kosten annulering bij Schmid Fietsvakanties:

 

Annuleert u uw reis later dan 60 dagen voor de vertrekdatum, dan zijn wij naast de administratiekosten de volgende kosten als percentage van de arrangementprijs verschuldigd.

Op wijzigingen is tevens de volgende regeling van toepassing:

 

90 – 60 dagen vóór vertrek  60%

59 – 30 dagen vóór vertrek  80%

29 – 0 Dagen vóór vertrek 100%

 

5.3 Voortijdige beëindiging van de reis:

 

Als u uw reis voortijdig beëindigt, heeft u wettelijk geen recht op restitutie.

 

5.4 Zelfstandig geboekte diensten:

 

Bij zelfstandig geboekte transfers en andere diensten dragen de deelnemers het volledige financiële risico bij programmawijzigingen tijdens of vóór de rondreis/fietsreis. Schmid Cycling Holidays aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor onafhankelijk geboekte diensten.

 

Vervanger: Indien u verhinderd bent, kunt u altijd een vervanger uw reis met Schmid Cycling Holidays laten starten, mits deze aan de noodzakelijke eisen voldoet en de dienstverlener de wijziging accepteert. Voor deze wijzigingen rekenen wij wijzigingskosten van € 100,-.

 

6. Fietsen vervoeren

 

Om schade aan de fietsen tijdens transport te voorkomen verwijzen wij naar belangrijke informatie en bijbehorende voorwaarden. Iedere deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het op de juiste wijze inpakken van de fietsen. De fietstransportverzekering is de verantwoordelijkheid van de deelnemer.

 

7. Huurfietsverzekering in het algemeen

 

Voor gehuurde fietsen dient een huurfietsverzekering afgesloten te worden. Deze dekt de kosten van schade aan de fiets bij een val of ongeval. (Nalatigheid is uitgesloten). De huurder is aansprakelijk voor diefstal of onjuist gebruik van de fiets etc.

 

7.1 Huurfietsverzekering:

 

De huurfietsverzekering dekt schade tot een maximumbedrag van € 1000,-.

Voor schade die deze kosten te boven gaat, is de huurder aansprakelijk. Deze regeling omvat alleen schade als gevolg van een ongeval of val (exclusief nalatigheid). De huurder is aansprakelijk voor diefstal of onjuist gebruik van de fiets etc.

 

8. Aansprakelijkheid in het algemeen

 

Als ervaren fietstouroperator garandeert Schmid Cycling Holidays u een zorgvuldige selectie en monitoring van de andere bij uw reis betrokken bedrijven (busbedrijven, hotels, etc.).

 

8.1 Algemeen:

 

Schmid Cycling Holidays vergoedt u het verlies van de overeengekomen diensten of extra kosten als het voor Schmid Cycling Holidays niet mogelijk was om u ter plaatse een gelijkwaardige vervangende dienst aan te bieden. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor programmawijzigingen als gevolg van vluchtuitstel. In het bijzonder is Schmid Cycling Holidays niet aansprakelijk voor wijzigingen in het reisprogramma die het gevolg zijn van een “gebeurtenis die niet te voorzien of te vermijden was (overmacht, staking, ambtelijke maatregelen etc.) of vertragingen en annuleringen door derden vanwege waarvoor Schmid Cycling Holidays niet verantwoordelijk is.

 

8.2 Materiële schade:

Indien de organisator aansprakelijk is voor materiële en financiële schade, is de aansprakelijkheid van Schmid Cycling Holidays voor schade beperkt tot maximaal tweemaal de reissom.

 

8.3 Speciale evenementen:

 

Buiten het officiële reisprogramma kunt u op eigen initiatief evenementen of excursies op de betreffende bestemmingen boeken. Schmid Cycling Holidays aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.

8.4 Verzekering:

 

De aansprakelijkheid van reis-, transport- en luchtvaartmaatschappijen is beperkt. Schmid Cycling Holidays raadt u daarom aan aanvullende verzekeringen af te sluiten, zoals een bagageverzekering, een reisongevallen- en reisziektekostenverzekering en een extra retourreisverzekering. Wij verwijzen u naar de verzekeringsvoorstellen van de verzekeringsmaatschappijen en helpen u graag bij het afsluiten van een annuleringsverzekering.

 

Belangrijk: Je beoefent je sport op eigen risico. Wij zijn onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor ongevallen of lichamelijke schade als gevolg van het fietsen, ook niet als u in groep met een groepsleider fietst. U bent verantwoordelijk voor het naleven van de verkeersregels, ook als u in groep rijdt.

 

9. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank:

Op de contractuele relatie tussen u en Schmid Cycling Holidays is uitsluitend het Zwitserse recht van toepassing. De bevoegde rechtbank is Arlesheim, BL.

 

10. Organisator en organisator:

 

Schmid Cycling Holidays, Schleifbergstrasse 1, CH-4132 Muttenz, Zwitserland, tel. +41 61 463 21 71, info@schmid-cyclingholidays.ch

bottom of page